Tarım

Karahan Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Melas

Melas Nedir ?

Melas şekeri ülkemizde şeker pancarından elde edilmektedir. Kısaca melas şeker üretiminde artan yan üründür. Melas günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı alanların başında meşrubat üretimi ve hayvancılık gelir.

Melas; şeker fabrikalarında şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyon kademesinde şekerin fabrikasyona geri alınamayan son şurubudur. Melas; alkolmaya ve yem sanayinde temel hammadde durumundadır, ayrıca ucuz olduğu için sitrik asit fermentasyonunda hammadde olarak da kullanılır. Sitrik asit, gıda sanayinde koruyucu madde ve limon tuzu olarak da kullanılır. İşlenen pancarın % 4’ü oranında melas elde edilir. Türkiye’de şeker kanunu gereği kota uygulaması sonucu melas üretimi giderek azalmaktadır. 2000 yılı 763.000 ton olan melas üretimi, 2003 yılında 520.000 tona düşmüştür. Melas hayvancılıkta (düşük sakkaroz oranlı melas) kömür sanayinde, gübre yapımında, yem üretiminde ve alkol üretiminde kullanılır.

Merkez 

Fabrika

 Sosyal Medya